Impressum  |  

Contact  |  

U bevindt zich hier: 

>> Verwerking 

 

Verwerkingsinstructies Stone-designs

1. Vooraf
Markeer op de te bedekken wand eventuele leidingen en verwijder oneffenheden en oude spijkers/schroeven.
Houdt later bij het aanbrengen van de panelen rekening met deze markeringen.

2. Maten nemen
Trek op de te bedekken wand op ca. 1 meter van de vloer, ongeveer op halve hoogte en op ca. 50 cm. van de bovenzijde horizontale referentie-lijnen.

Meet op deze referentielijnen horizontaal telkens de breedte van de wand.
Meet vervolgens van de ene naar de andere zijde van de wand vanaf de onderste en vanaf de bovenste referentielijn, op repeterende afstanden van ca. 2 meter, telkens de vertikale afstanden tot de vloer respectieve-lijk tot de bovenzijde van de wand.
(zelden is een wand volledig rechthoekig!)

3. Panelen op maat brengen
Leg de panelen in elkaar geschoven op de grond en houd een afvoegruimte (design-afhankelijk*) tussen de panelen aan van passend tot 2 cm.
Breng de bemating van de wand, eventuele stopcontacten, deuren en ramen over op de liggende panelen.
Breng na bemating de panelen op maat met een circelzaag, een decoupeerzaag en/of een slijpschijf (vanaf de rugzijde).

(* zie punt 5. Afwerking naden en voegen)

4. Plaatsing

4.1 Methode A (standaard)
Bevestig de op maat gebrachte panelen in horizontale banen tegen
de wand met 6 mm. (slag-)schroeven (9 -12 stuks per m²).
Boor gaten altijd in de dieper liggende voegen op een paneel.
Het verdient aanbeveling - met name aan de randen en in
vertandingen - additioneel gebruik te maken van PUR-schuim
opdat de panelen bij de voegen en de naden na installatie niet
meer kunnen bewegen.

4.2 Methode B (facultatief)
De panelen aan de achterzijde in overmaat uitvullen met
tegellijm, tegen de wand drukken en vervolgens met
(slag-)schroeven monteren als onder methode A.

Bij deze methode voelt, indien een klant dit zou wensen, een wand
na uitharding bij bekloppen massief aan.
Boven sta-hoogte kan men dan bij de montage verder volstaan als
omschreven onder methode A.

Bij verwerking volgens methode B verdient het aanbeveling grotere
paneelstukken voor de handzaamheid vertikaal een keer extra te
delen.

5. Afwerking naden en voegen

5.1 Designs Shetland, Marsalla, Florina, Sassari en Mostar
Houdt tussen de panelen 1 à 2 cm. ruimte voor het invoegen en
namodeleren met de bij te bestellen glasvezel-gevulde
voegmassa.
Leng telkens ca. 1 kg. voegmassa aan met water tot een massa
die te verwerken is met een (wegwerp Horeca-)spuitzak en/of
een plamuurmes.
Breng bij uitharding de massa in de voegen en de naden in
model met bijvoorbeeld een stevige, platte kwast.
Vorm met de massa daar waar nodig ook het steendesign na.

Ook alle schroefkoppen wegwerken met de massa.
Te veel op de panelen en schroefkoppen aangebrachte of
geknoeide massa eenvoudig verwijderen met een bevochtigde
spons voor uitharding.

Indien de voegmassa bijna uitgehard is, met een vochtige spons
de naden en voegen nastrijken voor een vloeiende overloop van
voegen, naden en eventueel nagevormd gesteente naar de
panelen.

Een aansluitvoeg met bodem of plafond kan men desgewenst
ook uitvullen met een overschilderbare acrylaat- of siliconen-
massa.

5.1 Overige Designs
Deze designs hebben een nauwere passing dan de designs
genoemd onder 5.1 en worden op dezelfde manier afgewerkt.
Desgewenst kan met een acrylaatmassa afgewerkt worden.
In de praktijk behoeft acrylaat echter een langere uithardingstijd.

6. Afwerking van hoeken
Kort een paneel verticaal af tot enkele mm’s voor de hoek en vervolg
met de rest van het paneel om de hoek - ook weer enkele mm’s uit de
hoek - de montage.

Vul de hoeken uit met de voegmassa en modelleer de hoek volgens
het motief van het toegepaste steen-design.
(TIP: het aanbrengen van de voegmassa gaat ook bij hoeken het
gemakkelijkst met een spuitzak en het modelleren in eerste
instantie met rubberen handschoenen aan).
Zorg dat bij een hoek de voegmassa de panelen minstens 0,5 cm. en
niet te dun overlapt.
Wanneer de voegmassa bijna uitgehard is, de hoeken nastrijken met
een vochtige spons en bewerkstellig daarmee dat een geleidelijke
overgang van de hoek naar de onderliggende panelen ontstaat.

7. Op kleur brengen van naden, voegen en hoeken
Wacht tot voegmassa (of acrylaat) helemaal droog is.

Breng met een niet al te brede, rechthoekige kwast als eerste kleur de
meegeleverde basiskleur aan op naden, voegen, schroefkoppen en
hoeken (ook op eventueel nagevormde stenen!)
Wanneer de lak bijna droog is deze - indien nodig - met een niet té
natte spons uitwrijven en/of een teveel aan lak wegnemen.

Laat deze eerste kleuring nu volledig drogen.
(Daar alleen silicaat-dispersielakken op waterbasis gebruikt worden,
verloopt droging over het algemeen redelijk snel.)

Een tweede (en eventuele meerdere kleuren) wordt vervolgens
telkens op dezelfde manier geappliceerd op de stenen van het
toegepast design.
Een kleur telkens eerst aan laten drogen en daarna met een vochtige
spons brengen naar de kleurschakering als door de fabriek
aangebracht op de panelen.

Kleuren is durven; met een vochtige spons kunt u gemakkelijk een
verkeerde of te veel kleur eenvoudig en snel weer verwijderen zolang
betreffende kleur niet volledig gedroogd is.

Nadat naden, voegen, schroefkoppen en hoeken op kleur
gebracht zij, kunt u desgewenst in samenspraak met en onder het
toeziend oog van uw klant altijd meer en/of andere kleurnuanceringen
aanbrengen waar dan ook op zijn of haar nieuwe muur……

Wij wensen u vooral ook veel creatief plezier bij de montage van
de Piestone stone- designs!